یافتن محصولات و سرویس ها

هاست بازی آنلاین
مقدار فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه : نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
پی اچ پی : 5.4 و 5.3
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
مخصوص بازی آنلاین
25,000 ماهانه
هاست جامعه مجازی
مقدار فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه : نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
پی اچ پی : 5.5 و 5.4
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
مخصوص جامعه مجازی
25,000 ماهانه
هاست چت روم
مقدار فضا: نامحدود
ترافیک ماهیانه : نامحدود
بقیه امکانات: نامحدود
پشتیبانی : ۲۴ ساعته
کنترل پنل : Cpanel
پی اچ پی : 5.5 و 5.4
بک آپ گیری: روزانه ، هفتگی ، ماهانه
تحويل : پس از پرداخت آنلاين
مخصوص چت روم
25,000 ماهانه