یافتن محصولات و سرویس ها

هاست دانلود_2گیگ
فضای میزبانی: 2 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
انتقال رایگان وب سایت ها
قابليت نصب اسکريپت ليچ : ندارد
بک آپ : ندارد
2,000 ماهانه
6,000 سه ماهه
هاست دانلود_4 گیگ
فضای میزبانی: 4گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
انتقال رایگان وب سایت ها
قابليت نصب اسکريپت ليچ : ندارد
بک آپ : ندارد
4,000 ماهانه
12,000 سه ماهه
هاست دانلود_6 گیگ
فضای میزبانی: 6 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
انتقال رایگان وب سایت ها
قابليت نصب اسکريپت ليچ : ندارد
بک آپ : ندارد
6,000 ماهانه
18,000 سه ماهه
هاست دانلود_8 گیگ
فضای میزبانی: 8 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
انتقال رایگان وب سایت ها
قابليت نصب اسکريپت ليچ : ندارد
بک آپ : ندارد
8,000 ماهانه
24,000 سه ماهه
هاست دانلود_10 گیگ
فضای میزبانی: 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
انتقال رایگان وب سایت ها
قابليت نصب اسکريپت ليچ : ندارد
بک آپ : ندارد
10,000 ماهانه
30,000 سه ماهه
هاست دانلود_20 گیگ
فضای میزبانی: 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
انتقال رایگان وب سایت ها
قابليت نصب اسکريپت ليچ : ندارد
بک آپ : ندارد
19,000 ماهانه
55,000 سه ماهه