یافتن محصولات و سرویس ها

سرور مجازی Ram1
پردازنده : Intel Xeon E5-1620
رم : 1024 مگابایت
هارد دیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : ovh/فرانسه

موجود نیست
21,000 ماهانه
سرور مجازی Ram2
پردازنده : Intel Xeon E5-1620
رم : 2048 مگابایت
هارد دیسک : 150گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : ovh/فرانسه
28,000 ماهانه
سرور مجازی Ram3
پردازنده : Intel Xeon E5-1620
رم : 3072 مگابایت
هارد دیسک : 200 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : ovh/فرانسه

33,000 ماهانه
سرور مجازی Ram4
پردازنده : Intel Xeon E5-1620
رم : 4096 مگابایت
هارد دیسک : 300 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : ovh/فرانسه
45,000 ماهانه
سرور مجازی Ram6
پردازنده : Intel Xeon E5-1620
رم : 6144 گیگابایت
هارد دیسک : 450 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : ovh/فرانسه
68,000 ماهانه
سرور مجازی Ram8
پردازنده : Intel Xeon E5-1620
رم : 8192 مگابایت
هارد دیسک : 600 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : ovh/فرانسه
82,000 ماهانه