یافتن محصولات و سرویس ها

هاست بکاپ _20 گیگ
فضای بکاپ: 20 گیگابایت
پهنای باند : 200 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
بک آپ : ندارد
15,000 ماهانه
45,000 سه ماهه
هاست بکاپ _25 گیگ
فضای بکاپ: 25 گیگابایت
پهنای باند : 250 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
بک آپ : ندارد
20,000 ماهانه
55,000 سه ماهه
هاست بکاپ _50 گیگ
فضای بکاپ: 50 گیگابایت
پهنای باند : 500 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
بک آپ : ندارد
40,000 ماهانه
110,000 سه ماهه
هاست بکاپ _100 گیگ
فضای بکاپ: 100 گیگابایت
پهنای باند : 1000 گیگابایت
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیتابیس : ندارد
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
بک آپ : ندارد
90,000 ماهانه