یافتن محصولات و سرویس ها

نمایندگی هاست دانلود_10 گیگ
فضای میزبانی: 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
تعداد اکانت : 10 عدد
تعداد ساخت دیتابیس : 10 عدد
دیگر امکانات : نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
11,000 ماهانه
30,000 سه ماهه
نمایندگی هاست دانلود_20 گیگ
فضای میزبانی: 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
تعداد اکانت : 20 عدد
تعداد ساخت دیتابیس : 15 عدد
دیگر امکانات : نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
20,000 ماهانه
60,000 سه ماهه
نمایندگی هاست دانلود_200 گیگ
فضای میزبانی: 200 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
تعداد اکانت : نامحدود
تعداد ساخت دیتابیس : 50 عدد
دیگر امکانات : نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
150,000 ماهانه
420,000 سه ماهه
نمایندگی هاست دانلود_40 گیگ
فضای میزبانی: 40 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
تعداد اکانت : 40 عدد
تعداد ساخت دیتابیس : 25 عدد
دیگر امکانات : نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
38,000 ماهانه
110,000 سه ماهه
نمایندگی هاست دانلود_60 گیگ
فضای میزبانی: 60 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
زیر دامنه : نامحدود
دیگر امکانات:نامحدود
کنترل پنل : Directadmin
تعداد اکانت : 60 عدد
تعداد ساخت دیتابیس : 30 عدد
دیگر امکانات : نامحدود
دی ان اس اختصاصی : دارد
سرعت و امنیت : بالا
بک آپ : به دلیل حجم بالا گرفته نمیشود ( به عهده کاربران )
55,000 ماهانه
170,000 سه ماهه