یافتن محصولات و سرویس ها

VPS_KVM_Ram1
پردازنده : Intel® Core™ i7-6700
رم : 1024 مگابایت
هارد دیسک : 100 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : Hetzner /آلمان
مجازی ساز:KVM/Virtualizor
21,000 ماهانه
VPS_KVM_Ram2
پردازنده : Intel® Core™ i7-6700
رم : 2048 مگابایت
هارد دیسک : 150 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : Hetzner /آلمان
مجازی ساز:KVM/Virtualizor
28,000 ماهانه
VPS_KVM_Ram3
پردازنده : Intel® Core™ i7-6700
رم : 3072 مگابایت
هارد دیسک : 200 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : Hetzner /آلمان
مجازی ساز:KVM/Virtualizor
33,000 ماهانه
VPS_KVM_Ram4
پردازنده : Intel® Core™ i7-6700
رم : 4096 مگابایت
هارد دیسک : 300 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : Hetzner /آلمان
مجازی ساز:KVM/Virtualizor
45,000 ماهانه
VPS_KVM_Ram6
پردازنده : Intel® Core™ i7-6700
رم : 6144 گیگابایت
هارد دیسک : 450 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : Hetzner /آلمان
مجازی ساز:KVM/Virtualizor
68,000 ماهانه
VPS_KVM_Ram8
پردازنده : Intel® Core™ i7-6700
رم : 8192 مگابایت
هارد دیسک : 600 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
پورت : 1Gbps
دیتاسنتر : Hetzner /آلمان
مجازی ساز:KVM/Virtualizor
82,000 ماهانه