نمایندگی هاست فرانسه SAS

نمایندگی هاست پرقدرت - 5 گیگابایت

دارای DNS اختصاصی
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 5000 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 5 اکانت سی پنل مجاز
 • فرانسه محل سرور
 • 2گیگابایت مقدار رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2مگابایت I/O
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • Cxs آنتی شلر
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • SAS x۱۵ هارد دیسک
نمایندگی هاست پرقدرت - 10 گیگابایت

دارای DNS اختصاصی
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 10000 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 10 اکانت سی پنل مجاز
 • فرانسه محل سرور
 • 2گیگابایت مقدار رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2مگابایت I/O
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • Cxs آنتی شلر
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • SAS x۱۵ هارد دیسک
نمایندگی هاست پرقدرت - 20 گیگابایت

دارای DNS اختصاصی
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 20000 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 20 اکانت سی پنل مجاز
 • فرانسه محل سرور
 • 2گیگابایت مقدار رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2مگابایت I/O
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • Cxs آنتی شلر
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • SAS x۱۵ هارد دیسک
نمایندگی هاست پرقدرت - 30 گیگابایت

دارای DNS اختصاصی
نصب 400 اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 30000 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 30 اکانت سی پنل مجاز
 • فرانسه محل سرور
 • 2گیگابایت مقدار رم
 • 100 تعداد کانکشن همزمان
 • 2مگابایت I/O
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • Cxs آنتی شلر
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • SAS x۱۵ هارد دیسک
نمایندگی هاست پرقدرت - 100 گیگابایت 2 موجود است

دارای DNS اختصاصی
نصب ۴۰۰ اسکریپت با یک کلیک
مجهز به آنتی دیداس سخت افزاری

 • 100 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • 61 اکانت سی پنل مجاز
 • فرانسه محل سرور
 • 4گیگابایت مقدار رم
 • 700 تعداد کانکشن همزمان
 • ۲مگابایت I/O
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • cPanel/WHM کنترل پنل
 • Litespeed وب سرور
 • Cxs آنتی شلر
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • SAS x۱۵ هارد دیسک