سرور مجازی آلمان vmware

سرور مجازی RAM1
 • Intel Xeon E3-1270V3 پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 80 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی RAM2
 • Intel Xeon E3-1270V3 پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 130 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی RAM3
 • Intel Xeon E3-1270V3 پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 180 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی RAM4
 • Intel Xeon E3-1270V3 پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 260 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی RAM6
 • Intel Xeon E3-1270V3 پردازنده
 • 6144 گیگابایت رم
 • 400 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
سرور مجازی RAM8
 • Intel Xeon E3-1270V3 پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 550 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر