سرور اختصاصی هتزنر آلمان

EX41

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB

EX41-SSD

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*

EX41S

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB

EX41S-SSD

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB

EX51

Intel® Core™ i7-6700
Quad-Core Skylake
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB DDR4 RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB

Dedicated Root Server PX

برای استعلام قیمت سری PX تیکت ارسال کنید.
لیست سرور های PX

سفارش دهید
Dedicated Root Server SX

برای استعلام قیمت سری SX تیکت ارسال کنید.
لیست سرور های SX

سفارش دهید