سرور مجازی HDD

سرور مجازی Ram1
 • 1 هسته پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram2
 • 1 هسته پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 120گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram3
 • 2 هسته پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 150گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram4 1 موجود است
 • 3 هسته پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 200گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram5
 • 3 هسته پردازنده
 • 5120 مگابایت رم
 • 230گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram6
 • 4 هسته پردازنده
 • 6144 گیگابایت رم
 • 250گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram8 1 موجود است
 • 6 هسته پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 350 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram16
 • 8 هسته پردازنده
 • 16384 مگابایت رم
 • 400 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • ovh/hetzner دیتاسنتر