سرور مجازی فرانسه vmware

سرور مجازی Ram1
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
سرور مجازی Ram2
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 120گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
سرور مجازی Ram3
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 160گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
سرور مجازی Ram4
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 200گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
سرور مجازی Ram6
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 6144 گیگابایت رم
 • 250گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
سرور مجازی Ram8
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 350 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر