هاست بکاپ

هاست بکاپ _20 گیگ
 • 20 گیگابایت فضای بکاپ
 • 200 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد بک آپ
هاست بکاپ _25 گیگ
 • 25 گیگابایت فضای بکاپ
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد بک آپ
هاست بکاپ _50 گیگ
 • 50 گیگابایت فضای بکاپ
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد بک آپ
هاست بکاپ _100 گیگ
 • 100 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود زیر دامنه
 • ندارد دیتابیس
 • نامحدود دیگر امکانات
 • Cpanel کنترل پنل
 • ندارد بک آپ