سرور مجازی آلمان SSD

VPS_SSD_Ram1
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 50 گیگابایت (SSD) هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
VPS_SSD_Ram2
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 80 گیگابایت (SSD) هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
VPS_SSD_Ram3
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت (SSD) هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
VPS_SSD_Ram4
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 150 گیگابایت (SSD) هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
VPS_SSD_Ram6
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 6144 گیگابایت رم
 • 180 گیگابایت (SSD) هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
VPS_SSD_Ram8
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 250 گیگابایت (SSD) هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر