سرور مجازی فرانسه KVM

VPS_KVM_Ram1
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
VPS_KVM_Ram2
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 120 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
VPS_KVM_Ram3
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
VPS_KVM_Ram4
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
VPS_KVM_Ram6
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 6144 مگابایت رم
 • 250 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر
VPS_KVM_Ram8
 • Intel Xeon E5-1650v3 پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 350 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • ovh/فرانسه دیتاسنتر