سرور مجازی آلمان KVM

VPS_KVM_Ram1
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
 • KVM/Virtualizor مجازی ساز
VPS_KVM_Ram2
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
 • KVM/Virtualizor مجازی ساز
VPS_KVM_Ram3
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 200 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
 • KVM/Virtualizor مجازی ساز
VPS_KVM_Ram4
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 300 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
 • KVM/Virtualizor مجازی ساز
VPS_KVM_Ram6
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 6144 گیگابایت رم
 • 450 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
 • KVM/Virtualizor مجازی ساز
VPS_KVM_Ram8
 • Intel® Core™ i7-6700 پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 600 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner /آلمان دیتاسنتر
 • KVM/Virtualizor مجازی ساز