سرور اختصاصی Zare.com

Bristol, United Kingdom

Intel Core i7-4790
32GB Memory
1 x 240GB SSD
10TB Transfer @ 1Gbps