سرور مجازی ابری آلمان
 • Product 1

  Plan-CX11

  • 1 هسته پردازنده
  • 2048 مگابایت رم
  • 20 گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  85,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  Plan-CPX11

  • 2 هسته پردازنده
  • 2048 مگابایت رم
  • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  120,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  Plan-CX21

  • 2 هسته پردازنده
  • 4096 مگابایت رم
  • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  170,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  Plan-CPX21

  • 3 هسته پردازنده
  • 4096 مگابایت رم
  • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  230,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  Plan-CX31

  • 2 هسته پردازنده
  • 8192 مگابایت رم
  • 80گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  255,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  Plan-CPX31

  • 4 هسته پردازنده
  • 8192 مگابایت رم
  • 160گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  320,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  Plan-CX41

  • 4 هسته پردازنده
  • 16384 مگابایت رم
  • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  455,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 8

  Plan-CPX41

  • 8 هسته پردازنده
  • 16384 مگابایت رم
  • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  570,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 9

  Plan-CX51

  • 8 هسته پردازنده
  • 32768 مگابایت رم
  • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
  • 10Gbps پورت
  • Hetzner دیتاسنتر
  فقط
  655,000/ماهیانه
  سفارش دهید