سرور مجازی NVme

سرور مجازی Ram1
 • 1 هسته پردازنده
 • 1024 مگابایت رم
 • 25 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram2
 • 1 هسته پردازنده
 • 2048 مگابایت رم
 • 35 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram3
 • 2 هسته پردازنده
 • 3072 مگابایت رم
 • 45 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram4
 • 3 هسته پردازنده
 • 4096 مگابایت رم
 • 55 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram5
 • 3 هسته پردازنده
 • 5120 مگابایت رم
 • 70 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram6
 • 4 هسته پردازنده
 • 6144 گیگابایت رم
 • 105 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner دیتاسنتر
سرور مجازی Ram8
 • 6 هسته پردازنده
 • 8192 مگابایت رم
 • 160 گیگابایت هارد دیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gbps پورت
 • Hetzner دیتاسنتر