• میزبانی وب پرقدرت
 • میزبانی وب پربازدید
 • نمایندگی هاست پرقدرت
 • نمایندگی هاست پربازدید
 • سرور مجازی معمولی
 • سرور مجازی پرسرعت
logo

پلن 1 پرقدرت

خرید به صورت ماهانه و سالانه

8,000 تومان

 • فضای هاست: 500 MB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 84,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 2 پرقدرت

خرید به صورت ماهانه و سالانه

12,000 تومان

 • فضای هاست: 1 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 126,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 3 پرقدرت

خرید به صورت ماهانه و سالانه

14,000 تومان

 • فضای هاست: 2 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 147,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 4 پرقدرت

خرید به صورت ماهانه و سالانه

16,000 تومان

 • فضای هاست: 3 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 168,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 5 پرقدرت

خرید به صورت ماهانه و سالانه

18,000 تومان

 • فضای هاست: 4 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 189,000 تومان

سفارش دهید

دیگر پلن ها
logo

پلن 1 پربازید

خرید به صورت ماهانه و سالانه

12,000 تومان

 • فضای هاست: 500 MB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 126,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 2 پربازدید

خرید به صورت ماهانه و سالانه

18,000 تومان

 • فضای هاست: 1 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 189,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 3 پربازدید

خرید به صورت ماهانه و سالانه

22,000 تومان

 • فضای هاست: 2 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 230,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 4 پربازدید

خرید به صورت ماهانه و سالانه

26,000 تومان

 • فضای هاست: 3 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 270,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن 5 پربازدید

خرید به صورت ماهانه و سالانه

30,000 تومان

 • فضای هاست: 4 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سالانه: 315,000 تومان

سفارش دهید

دیگر پلن ها
logo

نمایندگی 5 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

35,000 تومان

 • فضای هاست: 5 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 5
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 105,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 10 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

45,000 تومان

 • فضای هاست: 10 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 10
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 135,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 20 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

55,000 تومان

 • فضای هاست: 20 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 20
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 165,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 30 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

65,000 تومان

 • فضای هاست: 30 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 30
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 195,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 50 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

85,000 تومان

 • فضای هاست: 50 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 50
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 255,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 5 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

60,000 تومان

 • فضای هاست: 5 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 5
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 180,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 10 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

70,000 تومان

 • فضای هاست: 10 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 10
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 210,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 20 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

80,000 تومان

 • فضای هاست: 20 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 20
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 240,000 تومان

سفارش دهید

logo

نمایندگی 30 گیگ

خرید به صورت ماهانه و سه ماهه

90,000 تومان

 • فضای هاست: 30 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: 30
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • هزینه سه ماهه: 270,000 تومان

سفارش دهید

logo

پلن پینشهادی

تیکت ارسال کنید

پیشنهادی

 • فضای هاست: پیشنهادی
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SSD Nvme
 • دیگر امکانات: نامحدود
 • تعداد هاست: پینشهادی
 • بکاپ گیری: دارد
 • آنتی شلر: دارد
 • قیمت تیکت ارسال کنید

ارسال درخواست

logo

Ram 1 Nvme

خرید به صورت ماهانه

60,000 تومان

 • پردازنده: 1 Core
 • میزان رم: 1 GB
 • میزان هارد: 25 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: Nvme/SSD
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 2 Nvme

خرید به صورت ماهانه

80,000 تومان

 • پردازنده: 1 Core
 • میزان رم: 2 GB
 • میزان هارد: 35 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: Nvme/SSD
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 4 Nvme

خرید به صورت ماهانه

120,000 تومان

 • پردازنده: 3 Core
 • میزان رم: 4 GB
 • میزان هارد: 55 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: Nvme/SSD
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 6 Nvme

خرید به صورت ماهانه

160,000 تومان

 • پردازنده: 4 Core
 • میزان رم: 6 GB
 • میزان هارد: 75 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: Nvme/SSD
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 8 Nvme

خرید به صورت ماهانه

200,000 تومان

 • پردازنده: 6 Core
 • میزان رم: 8 GB
 • میزان هارد: 95 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: Nvme/SSD
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 1

خرید به صورت ماهانه

50,000 تومان

 • پردازنده: 1 Core
 • میزان رم: 1 GB
 • میزان هارد: 100 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SATA Enterprise
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 2

خرید به صورت ماهانه

70,000 تومان

 • پردازنده: 1 Core
 • میزان رم: 2 GB
 • میزان هارد: 120 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SATA Enterprise
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 4

خرید به صورت ماهانه

110,000 تومان

 • پردازنده: 3 Core
 • میزان رم: 4 GB
 • میزان هارد: 200 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SATA Enterprise
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 6

خرید به صورت ماهانه

150,000 تومان

 • پردازنده: 4 Core
 • میزان رم: 6 GB
 • میزان هارد: 250 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SATA Enterprise
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

logo

Ram 8

خرید به صورت ماهانه

190,000 تومان

 • پردازنده: 6 Core
 • میزان رم: 8 GB
 • میزان هارد: 300 GB
 • پهنای باند: نامحدود
 • نوع هارد: SATA Enterprise
 • لوکیشن: آلمان
 • بکاپ گیری: ندارد

سفارش دهید

چرا میزبان 24؟

از آغاز فعالیت میزبان 24 تا کنون نهایت تلاش ما ارائه بهترین سرویس به کاربران خود بوده است و طی فعالیت های ما تنها افتخار ما رضایت کاربران از سرویس ارایه شده توسط میزبان 24 میباشد.

 • پشتیبانی سطح بالا بر روی تمامی خدمات
 • ارائه سرویس های متنوع و مورد نیاز
 • اپتایم و سرعت لود بالا
 • هزینه های بسیار مناسب
 • بهره گیری از متخصصین خبره هاستینگ
 • بروز بودن خدمات و سرویس ها

نگران امنیت وب‌سایت‌تان باشید...

Mind Security Concerns

میزبان 24 با ابزارهای روزآمد؛ سیاست‌های امنیتی استاندارد؛ سخت‌افزارهای امنیتی برتر؛ حداکثر امنیت را برای شما به ارمغان می‌آورد.

 • سخت افزار های Anti DDoS
 • لایسنس SSL و آنتی شل
 • کانفیگ های امنیتی ســــرور
 • مشاورین امنیتی