شماره کارت ها

بانک صادرات: 9443-5034-6915-6037

بانک ملی ایران: 7246-0114-9973-6037

بانک قرض الحسنه مهر: 7643-1692-7310-6063

صاحب حساب:تمامی حساب ها به نام یاسر شافعی زاده می باشد.

شماره شبا

بانک صادرات:IR30,0190,0000,0010,7243,3170,01

بانک ملی:IR75,0170,0000,0031,9594,5690,06

بانک قرض الحسنه مهر:IR25,0600,7203,7000,2601,5600,01

صاحب حساب:تمامی حساب ها به نام یاسر شافعی زاده می باشد.

مشاوره میزبان 24

30 دقیقه مشاوره رایگان میزبان 24 در انتظار شماست. منتظر صدای گرم شما هستیم

09178640917

مـرکز پشتیبانی مشتریان